Hotel Vienna House Andel's

Hotel Vienna House Andel’s Łódź mieści się w budynku dawnego zakładu tkackiego na terenie Manufaktury, największego w mieście centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego. Unikalną architekturę hotelu cechuje umiejętne połączenie kolorów i formy, designu i materiałów, ciepła i gościnności.

  • Gastroweekend Andels konferencja
  • Gastroweekend Andels pokoje