Anna Bukowska-Posadzy

Barbara Włodarczyk

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz rezydentką w trakcie specjalizacji z Gastroenterologii w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1...
Read More

Zbigniew Bartuzi

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalista Chorób Wewnętrznych, specjalista w zakresie alergologii a także specjalista gastroenterolog. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej...
Read More

Leszek Czupryniak

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi w 1994 roku, odbywał zagraniczne staże...
Read More

Piotr Eder

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. współautor europejskich wytycznych European Crohn’s and...
Read More

Wojciech Marlicz

Jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych, gastroeterologiem w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Blackburn...
Read More