Joanna Kapturzak

Karolina Rudnicka

Dr Karolina Rudnicka,  adiunkt w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, od 2014 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta,...
Read More

Anita Gąsiorowska

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska jest kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Przez...
Read More

Ewa Walecka-Kapica

Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica jest pracownikiem Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi, gdzie pracuje od początku swojej pracy zawodowej. Zainteresowania zawodowe...
Read More