Zbigniew Bartuzi

Zbigniew Bartuzi

Biografia

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalista Chorób Wewnętrznych, specjalista w zakresie alergologii a także specjalista gastroenterolog.
Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu przez trzy kadencje. Obecnie Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych. Past-prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członek Zarządu Głównego PTA, przewodniczący Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący oddziału kujawsko-pomorskiego PTA. Członek Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej. Organizator cieszących się ogromnym zainteresowaniem corocznych Międzynarodowych Sympozjów Alergii na pokarmy.
Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, licznych monografii i rozdziałów do książek. Zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą głównie procesów alergicznych, w tym alergii i nietolerancji pokarmowych, chorób układu pokarmowego. Klinika, którą prowadzi posiada unikatowe w skali kraju pracownie diagnostyczne, w tym pracownie diagnostyki immunologicznej i molekularnej.
Liczne nagrody, m.in. wojewody, marszałka a także rektora za działalność naukową i organizacyjną. Laureat nagrody w plebiscycie 100 najbardziej wpływowych osób polskiej medycyny w 2018 roku a także ambasador Kongresów Polskich.