Wojciech Marlicz

Wojciech Marlicz

Biografia

Jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych, gastroeterologiem w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Blackburn Royal Infirmary Hospital (Wielka Brytania), University of Pennsylvania (USA) i University of New South Wales (Australia). Był przewodniczącym Zachodniopomorskiego Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej oraz członkiem m.in. European Neurogastroenterology  and Motility Society (ENMS) i European Crohn;s and Colitis Organization (ECCO).

Wszystkie sesje

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

14 października 2022
10:05 - 13:15