Teresa Starzyńska

Teresa Starzyńska

Biografia

Lekarz internista i gastroenterolog, profesor zwyczajny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM), kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii PUM (od 2006), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek stowarzyszony European Board of Gastrolenterology (2006-2017). Od stycznia 2013 jest członkiem Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, pełniąc od stycznia 2017 funkcję wiceprezesa tejże Komisji. Od 1998 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego „Gastroenterologii Polskiej” oraz od roku 2010 członkiem komitetu redakcyjnego „Gastroenterologii Praktycznej„.

Zespół Prof. Teresy Starzyńskiej w oparciu o współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą (Niemcy, USA, Japonia) uczestniczy w wielu projektach naukowo-badawczych dotyczących etiopatogenezy, diagnostyki oraz leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, głównie z zastosowaniem metod endoskopowych. Klinika brała udział w programie „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” w ramach POIG EFRR. 

W klinice pod kierownictwem Prof. Teresy Starzyńskiej hospitalizowani są pacjenci z nowotworami przewodu pokarmowego, w tym z guzami neuroendokrynnymi, ciężkimi postaciami chorób zapalnych jelit, zapaleniami trzustki i trudnymi w diagnostyce oraz leczeniu bólami brzucha. W Klinice stosowane są wysoko specjalistyczne techniki endoskopowe leczenia nowotworów chorób przewodu pokarmowego w tym echoendoskopia, dyssekcja podśluzówkowa i POEM.

Jest autorem 302 prac, w tym 155 publikacji pełno tekstowych w recenzowanych pismach polskich i zagranicznych.