Robert Staroń

Robert Staroń

Biografia

W latach 1992-1998 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie.

W latach 1998-1999 odbył staż podyplomowy w Oddziale Wewnętrznym szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Od 2000 roku praca w Oddziale Wewnętrznym Szpitala w Sędziszowie Mlp. W 2007 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W 2008 roku rozpoczął pracę w ramach stażu specjalizacyjnego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

Wszystkie sesje

Sesja II: Z pamiętnika szalonego endoskopisty

14 października 2022
14:15 - 16:15