Renata Talar-Wojnarowska

Renata Talar-Wojnarowska

Biografia

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, zatrudniona w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi na stanowisku profesora uczelni. Od 2020 roku Konsultant Wojewódzka w dziedzinie gastroenterologii dla woj. łódzkiego.

Stypendystka programu TEMPRA na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie (Francja). Obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a następnie uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie badań dotyczących molekularnego podłoża raka trzustki i diagnostyki różnicowej guzów trzustki. Uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum naukowego PANDoRa (PANcreatic Disease Research), interdyscyplinarnego projektu Polska Sieć Amyloidozy oraz Akcji COST CA21116 “Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer”.

Autorka wielu publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, wielokrotnie nagradzana za pracę naukową przez Rektora UM w Łodzi i Rektora Śląskiego UM w Katowicach. Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism Oncology Letters, Medicina i Świat Lekarza. Od 2022 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Klubu Trzustkowego.

 

Wszystkie sesje

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

14 października 2022
10:05 - 13:15