Grażyna Rydzewska

gastroweekend

Grażyna Rydzewska

Biografia

Wykształcenie:
lata 1976 – 1982 – Studia medyczne, Akademia Medyczna w Białymstoku
1985 r. – I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
1987 r. – Tytuł doktora nauk medycznych
1989 r. – II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
1996 r. – Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych
2000 r. – Specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii
2007 r. – Tytuł profesora nauk medycznych
 
Doświadczenie zawodowe:
– Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA – od roku 1998 do chwili obecnej
– Zastępca Dyrektora d/s Medycznych CSK MSWiA w latach 2001 – 2007
– Krajowy Konsultant w Dziedzinie Gastroenterologii – od 2004 roku do chwili obecnej
– Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – od 2007 roku do chwili obecnej
– Sekretarz Polskiego Klubu Trzustkowego – od 2008 roku do chwili obecnej
– Członek Zarządu Europejskiego Klubu Trzustkowego – od 2009 roku do chwili obecnej
– Redaktor Naczelny „Przeglądu Gastroenterologicznego” – od 2006 roku do chwili obecnej
– Profesor zwyczajny w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego – rok 2010
– Profesor nadzwyczajny w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w latach 2001 – 2010
– Asystent naukowy Centrum Badań Nad Mechanizmami Wydzielniczymi Uniwersytetu w Sherbrooke, Kanada w latach 1991 – 1993
– Stażysta w Pracowni Endoskopii Szpitala Świętego Erasma w Brukseli – 1989 rok
– Asystent, starszy asystent, adiunkt Kliniki Gastroenterologii AM, Białystok – w latach 1982 – 1998

Wszystkie sesje

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

14 października 2022
10:05 - 13:15