Prof. Anita Gąsiorowska

Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
gastroweekend

Prof. Anita Gąsiorowska

Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

Biografia

Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska jest kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Przez wiele lat związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadziła badania nad patogenezą, przebiegiem klinicznym i leczeniem chorób trzustki, w tym zwłaszcza nad zaburzeniami funkcji endokrynnej w zapaleniach i raku trzustki. Podczas pobytu naukowego w Neuroenteric Clinical Group, Section of Gastroenterology Southern Arizona w Tucson, USA prowadziła badania dotyczące różnych postaci choroby refluksowej przełyku, które stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej. W toku pracy zawodowej dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska uzyskała umiejętności przeprowadzania procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie endoskopii dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz 24-h pH-metrii z impedancją przełyku.
Od grudnia 2018 roku pełni funkcję prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jest także członkiem zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego oraz członkiem European Pancreatic Club i International Association of Pancreatology. Od 2015 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dla województwa łódzkiego. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, członkiem rad redakcyjnych czasopism oraz redaktorem książki pt.: „Zespoły chorobowe w gastroenterologii związane z eponimami” przygotowanej wraz z zespołem Kliniki Gastroenterologii.

Wszystkie sesje

Sesja IV: Varia

14 października 2022
16:30 - 18:00