Piotr Eder

Prof. Piotr Eder

Piotr Eder

Biografia

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. współautor europejskich wytycznych European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), dotyczących postępowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Nauczyciel akademicki. Zastępca Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w tym członek Zarządu Głównego PTG-E w kadencji 2020-2022 oraz członek Grupy Roboczej ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit) oraz ECCO. Redaktor czasopism takich, jak BMC Gastroenterology czy World Journal of Gastroenterology.

Uczestnik licznych szkoleń i staży naukowych oraz klinicznych w kraju i zagranicą. Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United European Gastroenterology (UEG) Federation oraz Dr Bares Award. Członek UEG Talent Group.

Wszystkie sesje

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

14 października 2022
10:05 - 13:15