Maria Kłopocka

gastroweekend

Maria Kłopocka

Biografia

Dr hab. n. med. Maria Kłopocka pracuje w Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania; UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr J. Biziela. Główne zainteresowania zawodowe i naukowe dotyczą chorób zapalnych jelit. W szpitalu, poza Poradnią Gastroenterologiczną funkcjonuje od kilku lat Poradnia Chorób Jelitowych, dedykowana tej grupie chorych. Realizowane są programy lekowe NFZ oraz prowadzone są badania kliniczne. Działalność naukowa poświęcona jest głównie ocenie skuteczności leczenia biologicznego w aspekcie poprawy funkcji poznawczych i czynności autonomicznego układu nerwowego, a także diagnostyce obrazowej w chorobach zapalnych jelit.