Katarzyna Winter

gastroweekend

Katarzyna Winter

Biografia

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyłam w 2008 roku z wyróżnieniem. W trakcie trwania studiów byłam związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, jako studentka indywidualnego toku studiów. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego pozostałam w charakterze starszego asystenta w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi. Ukończyłam również Studia Doktoranckie ww. Klinice, uzyskując tytuł dr n.med. (tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wybranych białek ścieżki sygnałowej Hedgehog w przewlekłym zapaleniu trzustki i raku trzustki.”). W 2015 roku ukończyłam specjalizację z chorób wewnętrznych i rozpoczęłam specjalizację z gastroenterologii. Jestem członkiem Polskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Pancreatic Club oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego. Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół diagnostyki i leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu, jak również chorób dróg żółciowych. Każdego roku uaktualniam swoją wiedzę medyczną i prezentuje swoje prace naukowe na licznych konferencjach gastroenterologicznych krajowych i zagranicznych m.in.: United European Gastroenterology Week, European Pancreatic Club Meeting, Digestive Disease Week. Jestem również autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, jak również autorką rozdziałów książek z zakresu gastroenterologii.