Karolina Rudnicka

Karolina Rudnicka

Biografia

Dr Karolina Rudnicka,  adiunkt w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, od 2014 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta, a wcześniej asystenta (2008) w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej. Wraz z Zespołem Gastroimmunologii, pod opieką Prof. Magdaleny Chmieli, prowadzi badania poruszające tematykę immunologii zakażeń pałeczką Helicobacter pylori. W poszukiwaniu alternatywnych metod prewencji oraz wspomagania leczenia takich zakażeń, szczególnie w zakresie immunomodulacji komórek układu odpornościowego, od niedawna współpracuje z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz producentami suplementów diety. Nauczycielka akademicka oraz współrealizatorka konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym (MIKROBIOT 2017) i krajowym. Aktualnie kierownik i członek zarządu czterch projektów naukowych i naukowo drożeiowych w tym grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i projektu FnP TEAM NET. Autorka i współautorka ponad 20 oryginalnych artykułów z listy JCR, prac przeglądowych oraz przeszło 100 doniesień konferencyjnych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członkini konsorcjów międzynarodowych (COST BM103), uczestniczka programów stażowych (IAESTE, UREKA) oraz międzynarodowych szkoleń naukowych (Irlandia, Włochy, Niemcy), i organizacyjnych (Novartis Biocamp 2014, SKILLS FnP). Prywatnie kolekcjonerka ceramiki i szkła polskich projektantów lat 50-70tych i amatorka wędkowania.