Jarosław Reguła

gastroweekend

Jarosław Reguła

Biografia

Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski, dyplom z wyróżnieniem 1981

Doktorat, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 1086

Habilitacja, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego -1997

Tytuł profesora, Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego -2007

Stypendium naukowe w University College London -1992-3                    

Specjalizacje

choroby wewnętrzne , gastroenterologia, Fellow of European Board of Gastroenterology

Funkcje

Krajowy Rejestru Przełyku Barretta

Krajowy Programu Przesiewowego w kierunku raka jelita grubego

Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii

Członkostwo Towarzystw

European Society of Digestive Oncology (ESDO) – Zarząd

European Association for Gastroenterology and Endoscopy – Zarząd

Najważniejsze publikacje

Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. N Engl JMed 2006,

Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med -2010

Wszystkie sesje