Grzegorz Oracz

Grzegorz Oracz

Biografia

Prof. nadzw. dr hab. n med. Grzegorz Oracz,ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Posiada specjalizację z pediatrii, gastroenterologii oraz gastroenterologii dziecięcej. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób trzustki, w tym genetycznie uwarunkowanych, nieswoistych zapaleń jelit, zaparcia stolca, refluksu żołądkowo-przełykowego, celiakii, bólów brzucha u dzieci, nietolerancji laktozy, przerostu bakteryjnego. Pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Członek zarządu European Pancreatic Club, przewodniczący Sekcji Trzustkowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Autor wielu artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz rozdziałów w książkach.