Ewa Walecka-Kapica

gastroweekend

Ewa Walecka-Kapica

Biografia

Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica jest pracownikiem Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi, gdzie pracuje od początku swojej pracy zawodowej. Zainteresowania zawodowe rozwijała przede wszystkim w zakresie chorób czynnościowych przewodu pokarmowego oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych programach klinicznych, dotyczących między innymi terapii biologicznych w nieswoistych zapaleniach jelit, a także nowoczesnych metod terapii zespołu jelita nadwrażliwego. Dodatkową, nie mniej ważną dziedziną zainteresowań jest dietetyka i żywienie kliniczne, przez wiele lat związana była z Zakładem Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenia w tym zakresie zdobywała ponadto na licznych szkoleniach zarówno krajowych jak i zagranicznych (m.in. w USA w Johns Hopkins University of Baltimore). Ukończyła również międzynarodowe kursy SCOPE prowadzone przez Founding and European SCOPE, dotyczące m.in. roli przewodu pokarmowego w otyłości. Jest autorką 58 publikacji oryginalnych, artykułów poglądowych i przeglądowych oraz rozdziałów w podręcznikach.

Wszystkie sesje