Ewa Małecka-Wojciesko

Ewa Małecka-Wojciesko

Biografia

Prof. Ewa Małecka Wojciesko uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego i Zaburzeń Metabolicznych łódzkiej AM w roku 1988, zaś stopień doktora habilitowanego w roku 1997. Jej zainteresowania naukowe obejmują nowotwory trzustki, wykorzystanie biomarkerów, czynniki ryzyka, wczesną diagnostykę zaburzeń trzustkowych z uwzględnieniem cukrzycy i raka trzustki. Od 2001 roku prowadzi Klinikę Chorób Przewodu Pokarmowego Łódzkiego UM. W roku 2002 uzyskała tytuł Profesora zwyczajnego. Jest autorką i współautorką licznych podręczników i rozdziałów w literaturze fachowej oraz ponad ponad 260 opublikowanych prac oryginalnych. W latach 2007-2008 była prezesem European Pancreatic Club zaś obecnie reprezentuje Polskę w ECCO. Jest członkiem rad redakcyjnych pism: European Gastroenterology & Hepatology Review, „Gastroenterologia Praktyczna“,“Gastroenterologia Polska“ oraz zastępcą redaktora naczelnego “Gastroenterology Review”. Jest również członkiem komitetu zarządzającego prpgramu COST Action BM1204: „An integrated European Platform for pancreas cancer research“.

Wszystkie sesje

Otwarcie Konferencji

14 października 2022
10:00 - 10:05

Sesja VII: Choroby trzustki

15 października 2022
14:00 - 15:10