Elżbieta Czkwianianc

Elżbieta Czkwianianc

Biografia

  • Od 1989 roku zatrudniona w ICZMP, stopień specjalisty z dziedziny pediatrii uzyskała w 1992 roku, stopień specjalisty z dziedziny gastroenterologii uzyskała w 2001 roku. Tytuł dr n. medycznych został nadany w 1992, dr hab. n. med. w 2007.
  • W 2011 mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
  • Kliniką Gastroenterologii kieruje od 2008 roku, a Kliniką Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii (niemowlęta, dzieci starsze i młodzież) od 2013 roku.
  • Liczba publikacji naukowych ogółem– 129, łączna wartość  IF – 28,740

Wszystkie sesje