Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Biografia

Dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Wewnętrznych i Dietetyki

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Gastroenterolog i Specjalista Chorób Wewnętrznych od początku związana z Kliniką Gastroenterologii, Chorób Wewnętrznych i Dietetyki UM w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów zarówno wydziału polskiego jak i anglojęzycznego.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Stan odżywienia i sposób odżywiania a przebieg zakażenia Helicobacter pylori w przewlekłych chorobach żołądka i dwunastnicy.

Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2022 roku na podstawie cyklu prac naukowych pt.: Znaczenie żywienia klinicznego oraz wybranych biomarkerów w diagnostyce i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit ze szczególnym uwzględnieniem zmian w mikrobiocie jelitowej.

Autorka wielu publikacji w zakresie gastroenterologii i leczenia żywieniowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest współautorem opracowanych standardów żywienia pozajelitowego i dojelitowego wydanych w 2019 roku zawierających aktualną wiedzę z zakresu leczenia żywieniowego dorosłych i stanowiąc wytyczne do organizacji leczenia żywieniowego w Polsce.

Jestem tłumaczem rozdziałów do czwartej edycji podręcznika Basics in Clinical Nutrition,  który stanowi jeden z elementów edukacyjnych Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN).

W 2012 roku w ramach Teach The Teacher TLLL Course, uzyskała tytuł wykładowcy nadany przez The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, upoważniający do prowadzenia szkoleń z zakresu żywienia klinicznego i metabolizmu na całym świecie.

 

W latach 2015-2022 była Dyrektorem Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu działającej przy PTŻPDiM, w ramach której organizowała szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i dietetyków z zakresu żywienia klinicznego. Cykl szkoleń kończył się egzaminem i wydaniem certyfikatu, upoważniającego do samodzielnego stosowania wszystkich rodzajów terapii żywieniowej.

W 2019 roku była członkiem lokalnego komitetu naukowego w ramach 41st ESPEN (European Society of Clinical nutrition and Metabolism) Congress 2019, Kraków.

Jest członkiem wchodzącym w skład Rady Ekspertów, powołanej w 2019 roku przez POLSPEN, zaangażowanej w ogólnopolski program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

Aktualnie Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego oraz Metabolizmu POLSPEN.

Wszystkie sesje