Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

Biografia

Dr n. med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz,
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych, psycholog.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach 2008-2013 pracowała w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu) oraz ESPEN. Absolwentka kursów z zakresu żywienia pozajelitowego, dojelitowego, żywienia w warunkach domowych.

W 2016 r. uzyskała certyfikat POLSPEN uprawniający do samodzielnego stosowania wszystkich rodzajów terapii żywieniowej oraz prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Wszystkie sesje