Barbara Włodarczyk

Barbara Włodarczyk

Biografia

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz rezydentką w trakcie specjalizacji z Gastroenterologii w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. W 2021r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską
pt.” Poszukiwanie przyczyn powstawania zaburzeń endokrynnych u chorych z rakiem trzustki
i przewlekłym zapaleniem trzustki”. Laureatka indywidualnych i zespołowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Należy do Polskiego oraz Europejskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego. Bierze udział w spotkaniach międzynarodowego konsorcjum naukowego PANDoRa – PANcreatic Disease Research oraz należy
do zespołu młodych pankreatologów w projekcie Pancreas 2000.Jej praca badawcza koncentruje się wokół zagadnień cukrzycy, przewlekłego zapalenia trzustki i wczesnej diagnostyki raka trzustki. Wyniki badań prezentuje co roku na licznych konferencjach gastroenterologicznych w kraju i za granicą, takich jak: United European Gastroenterology Week, European Pancreatic Club Meeting, Digestive Disease Week.

Wszystkie sesje

Sesja VII: Choroby trzustki

15 października 2022
14:00 - 15:10