Anna Mokrowiecka

Anna Mokrowiecka

Biografia

Miejsce pracy:

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi; Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Edukacja:

stopień dr hab. n. med. uzyskany w 2018 r.
tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii uzyskany w 2013 r.
Wcześniej tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych w 2009 r. oraz doktorat UM w Łodzi w dziedzinie nauk medycznych w 2006 r.

Dorobek naukowy:

ponad 30 prac oryginalnych i poglądowych. Suma punktów MNiSW za publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 593, a IF 49,3.

Praktyki zagraniczne i kursy:

ostatnio miesięczne szkolenie endoskopowe w Tokio (2016r.) oraz w Kopenhadze (2018r.); kilka razy udział w Summer School of Gastroenterology w Pradze oraz Young Investigators Meeting ASNEMGE