Anita Gąsiorowska

gastroweekend

Anita Gąsiorowska

Biografia

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska jest kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Przez wiele lat związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadziła badania nad patogenezą, przebiegiem klinicznym i leczeniem chorób trzustki, w tym zwłaszcza nad zaburzeniami funkcji endokrynnej w zapaleniach i raku trzustki. Podczas pobytu naukowego w Neuroenteric Clinical Group, Section of Gastroenterology Southern Arizona w Tucson, USA prowadziła badania dotyczące różnych postaci choroby refluksowej przełyku, które stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej. W toku pracy zawodowej dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska uzyskała umiejętności przeprowadzania procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie endoskopii dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz 24-h pH-metrii z impedancją przełyku. Od grudnia 2018 roku pełni funkcję prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jest także członkiem zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego oraz członkiem European Pancreatic Club i International Association of Pancreatology. Od 2015 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dla województwa łódzkiego. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, członkiem rad redakcyjnych czasopism oraz redaktorem książki pt.: „Zespoły chorobowe w gastroenterologii związane z eponimami” przygotowanej wraz z zespołem Kliniki Gastroenterologii.

 

Wszystkie sesje

Otwarcie Konferencji

14 października 2022
10:00 - 10:05

Sesja IV: Varia

14 października 2022
16:30 - 18:00

Sesja VII: Choroby trzustki

15 października 2022
15:00 - 16:30