Andrzej Habior

Andrzej Habior

Biografia

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (wcześniej i obecnie Collegium Medicum UJ) w Krakowie w 1968 roku. Specjalista z chorób wewnętrznych i z gastroenterologii (łącznie z tytułem „Fellow European Board of Gastroenterology”).
Od 1973 roku do przejścia na emeryturę w 2015 r. nieprzerwanie zatrudniony w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Był na rocznym stypendium w Stanach Zjednoczonych. W Klinice Gastroenterologii CMKP przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej – doktorat w 1980 r., habilitacja w 1992 r. i tytuł profesora w 2003 r.
Przez ponad 40 lat pracy w CMKP  był  wykładowcą na  licznych zjazdach i konferencjach naukowych, wykładowcą na kursach specjalizacyjnych i doskonalących, opiekunem  specjalizacji, członkiem komisji egzaminacyjnych, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków na tytuł profesora.  Był promotorem 5 przewodów doktorskich. Jest autorem  ponad 120 publikacji.
Pełnił funkcję zastępcy dyrektora (rektora) CMKP i kierownika (dziekana) w Studium Kliniczno-Dydaktycznego tej uczelni, a także był prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i przez kilka kadencji  członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hepatologii.
Szczególne zainteresowania  naukowe i kliniczne to choroby wątroby.

Wszystkie sesje