Uroczystość z okazji nadania Profesorowi Jarosławowi Regule Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej