Uroczystość z okazji nadania Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

14 października 2022
18:10 - 18:45

Uroczystość z okazji nadania Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

Przedstawienie sylwetki Prof. Izabeli Płanety-Małeckiej
Prof. Elżbieta Czkwianianc

Laudacja i prezentacja dokonań Prof. Tomasza Brzozowskiego w gastroenterologii
Prof. Maciej Gonciarz

Wręczenie Nagrody przez przedstawicieli Kapituły Nagrody.