Uroczystość z okazji nadania Profesorowi Jarosławowi Regule Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

19 listopada 2021
17:55 - 18:35

Uroczystość z okazji nadania Profesorowi Jarosławowi Regule Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej