Uroczystość z okazji nadania Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

14 października 2022
18:20 - 18:55

Uroczystość z okazji nadania Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

18:20 – 18:35 Przedstawienie sylwetki Prof. Izabeli Płanety-Małeckiej
Prof. Elżbieta Czkwianianc

18:35 – 18:50 Laudacja i prezentacja dokonań Prof. Tomasza Brzozowskiego w gastroenterologii
Prof. Maciej Gonciarz

18:50 – 18:55 Wręczenie Nagrody przez przedstawicieli Kapituły Nagrody.