Uroczystość z okazji nadania Profesorowi Jarosławowi Regule Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

19 listopada 2021
18:00 - 18:40

Uroczystość z okazji nadania Profesorowi Jarosławowi Regule Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

18:00 – 18:15 Przedstawienie sylwetki Prof. Izabeli Płanety-Małeckiej, Prof. Elżbieta Czkwianianc

18:15 – 18:35 Laudacja Prof. Jarosława Reguły, Prof. Andrzej Habior

18:35 – 18:40 Wręczenie Nagrody przez przedstawicieli Kapituły Nagrody