Sesja VII: Choroby trzustki

Sesja VII: Choroby trzustki

Przewodniczący: Prof. Adam Durczyński, Prof. Anita Gąsiorowska

14:00 – 14:20 Zaburzenia endokrynne w raku trzustki, mechanizmy, implikacje kliniczne
Dr Barbara Włodarczyk

14:20 – 14:40 Diagnostyka i leczenie przewlekłego zapalenia trzustki
Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

14:40 – 15:00 Leczenie chirurgiczne IPMN i guzów śluzowych trzustki
Prof. Adam Durczyński, Dr hab. Piotr Hogendorf

15:00 – 15:10 Dyskusja