Sesja IX: Choroby trzustki

Sesja IX: Choroby trzustki

15:05 – 15:25 Chylomikronemia w patogenezie i przebiegu ostrego zapalenia trzustki, Prof. Anita Gąsiorowska

15:25 – 15:45 Czy są szanse na łatwe i dostępne biomarkery raka trzustki?, Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

15:45 – 16:05 Leczenie chirurgiczne raka trzustki, Prof. Adam Durczyński, Dr hab. Piotr Hogendorf

16:05 – 16:20 Wysoka jakość masażu serca – co to znaczy?, Lek. med. Ignacy Baumberg

16:20 – 16:30 Dyskusja