Sesja VIII: Choroby trzustki

15 października 2022
14:30 - 16:00

Sesja VIII: Choroby trzustki

Przewodniczący: Prof. Adam Durczyński, Anita Gąsiorowska

Zaburzenia endokrynne w raku trzustki, mechanizmy, implikacje kliniczne
Dr Barbara Włodarczyk

Diagnostyka i leczenie przewlekłego zapalenia trzustki
Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

Leczenie chirurgiczne IPMN i guzów śluzowych trzustki
Prof. Adam Durczyński, Dr hab. Piotr Hogendorf

Zaburzenia metaboliczne w raku trzustki
Prof. Anita Gąsiorowska

Dyskusja