Sesja VII: Częste problemy w gastroenterologii – część 1

Sesja VII: Częste problemy w gastroenterologii – część 1

11:10 – 11:30 IBS w erze pandemii COVID-19, Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska

11:30 – 11:50 Choroba refluksowa – diagnostyka i postępowanie, Dr hab. Anna Mokrowiecka

11:50 – 12:10 Cywilizacyjna choroba uchyłkowa – jak postępować w pandemii, Prof. Grażyna Rydzewska

12:10 – 12:20 Dyskusja