Sesja VII: Częste problemy w gastroenterologii – część 1

Sesja VII: Częste problemy w gastroenterologii – część 1

  1. IBS w erze pandemii COVID-19
    Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska
  2. Choroba refluksowa – diagnostyka i postępowanie
    Dr hab. Anna Mokrowiecka
  3. Cywilizacyjna choroba uchyłkowa – jak postępować w pandemii 
    Prof. Grażyna Rydzewska