Sesja IV: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

gastroweekend
15 października 2022
9:00 - 9:50

Sesja IV: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

Przewodniczący: Prof. Jarosław Reguła, Prof. Michał Studniarek

Nowe zasady badan przesiewowych
Prof. Jarosław Reguła

Różnicowanie przewlekłych zapaleń trzustki w badaniach obrazowych
Prof. Michał Studniarek

Dyskusja