Sesja V: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

15 października 2022
9:00 - 9:50

Sesja V: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

Nowe zasady badań przesiewowych

Różnicowanie przewlekłych zapaleń trzustki w badaniach obrazowych