Sesja V: Częste problemy w gastroenterologii – część 2

Sesja V: Częste problemy w gastroenterologii – część 2

Przewodniczące: Prof. Agnieszka Dobrowolska, Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

IBS w erze pandemii COVID-19
Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska

Choroba refluksowa – nowości
Prof. Anita Gąsiorowska

Eozynofilowe zapalenie przełyku
Prof. Zbigniew Bartuzi

Mikroskopowe zapalenie jelit
Dr hab. Wojciech Marlicz

Standardy leczenia żywieniowego w IBD
Dr hab. Dorota Mańkowska-Wierzbicka – wykład sponsorowany przez firmę Baxter

Leczenie żywieniowe w OZT
Dr n. med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz – wykład sponsorowany przez firmę Baxter

Zastosowanie drotaweryny w powszechnych dolegliwościach ze strony jamy brzusznej
Prof. Piotr Eder

Dyskusja