Sesja V: Postępy w gastroenterologii

gastroweekend
gastroweekend
19 listopada 2021
17:05 - 17:45

Sesja V: Postępy w gastroenterologii

  1. Transplantacja mikrobioty jelitowej – doświadczenia własne
    Dr Katarzyna Winter
  2. O metaplazji jelitowej w żołądku – nowe wytyczne
    Dr Ewa Walecka-Kapica