Sesja IV: Postępy w gastroenterologii

19 listopada 2021
16:10 - 17:20

Sesja IV: Postępy w gastroenterologii

  1. Transplantacja mikrobioty jelitowej – doświadczenia własne
  2. O metaplazji jelitowej w żołądku – nowe wytyczne