Otwarcie Konferencji oraz uroczystość z okazji nadania Profesorowi Jarosławowi Regule Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

19 listopada 2021
12:30 - 13:15

Otwarcie Konferencji oraz uroczystość z okazji nadania Profesorowi Jarosławowi Regule Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej