Rada Naukowa

Przewodniczące:

Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
gastroweekend

Prof. Anita Gąsiorowska

Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Krystian Andrych

Prof. dr hab. n. med. Halina Cichoz-Lach

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwaniac

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska

Prof. dr hab. n. med. Marek Durlik

Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka

Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierska

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-radomańska

Prof. dr hab. n. med. Lubomir Stefańczyk

Prof. dr hab. n. med. Michał Studniarek

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

Dr hab. n. med. Krzysztof Gil

Dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

Dr hab. n. med. Agata Mulak

Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Dr hab. n. med. Marek Waluga

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Dr hab. n. med. Anna Bukowska-Posadzy

Dr hab. n. med. Władysław Januszewicz

Dr hab. n. med. Sławomir Kozieł

Dr hab. n. med. Michał Lipiński

Dr hab. n. med. Tomasz Marek

Dr hab. n. med. Wojciech Marlicz

Dr hab. n. med. Anna Mokrowiecka

Dr hab. n. med. Marek Pazurek

Dr hab. n. med. Aleksander Sowier

Dr hab. n. med. Wiesław Świetosławki

Dr hab. n. med. Ewa Walecka-Kapica

Lek. med. Anna Kozak