Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Panas

tekst akapitowy, który wpisujemy w celu podania dodatkowych informacji