Program konferencji

Dzień 1
19 listopada 2021

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

Mleko w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – wróg czy przyjaciel? Optymalizacja leczenia biologicznego Transplantacja mikrobioty jelitowej jako immunomodulacja. FMT w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit i choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Choroba...
Read More

Sesja II: Z pamiętnika szalonego endoskopisty

Czy metodą EUS-RFA możemy małoinwazyjnie i radykalnie leczyć guzy trzustki? Drenaż pod kontrolą endosonografii dużej, zakażonej pseudotorbieli trzustki u krytycznie chorego pacjenta. Nowy spiralny enteroskop – zastosowanie Laser kontra złóg,...
Read More

Sesja firmy Takeda

Leczenie biologiczne Sterydoterapia Seksualność wśród pacjentów z NChZJ

Sesja IV: Postępy w gastroenterologii

Transplantacja mikrobioty jelitowej – doświadczenia własne O metaplazji jelitowej w żołądku – nowe wytyczne  
Dzień 2
20 listopada 2021

Sesja V: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

Badania wspomagane sztuczną inteligencją w gastroenterologii  Cholangioskopia w diagnostyce i leczeniu chorób dróg żółciowych i trzustki  Podstawy naukowe prowadzenia skryningu raka jelita grubego Przygotowanie do kolonoskopii – jakość badania Radiologia...
Read More

Sesja VI: Częste problemy w gastroenterologii – część 1

IBS w erze pandemii COVID-19 Choroba refluksowa – diagnostyka i postępowanie

Sesja VI: Częste problemy w gastroenterologii – część 2

Debata na temat: „Nic mi nie pomogło” czyli częste problemy w gastroenterologii: wzdęcia, ból w dołku podsercowym, pozaprzełykowy ból zamostkowy, obłożony język, odbijania, niewyjaśnione przewlekłe bóle, nawracające krwawienia, brak apetytu,...
Read More

Sesja VII: Choroby wątroby

Błędy w postępowaniu w zdekompensowanej marskości wątroby Nowości w stłuszczeniowej chorobie wątroby

Sesja VIII: Choroby trzustki

Chylomikronemia w patogenezie i przebiegu ostrego zapalenia trzustki Czy są szanse na łatwe i dostępne biomarkery raka trzustki? Leczenie chirurgiczne raka trzustki

Piątek, 27 września 2019

9:00-9:05 Otwarcie konferencji
                Prof. Ewa Małecka-Panas, Prof. Anita Gąsiorowska

9:05-10:15 SESJA I: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

10:15-11:15 SESJA II: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

11:15-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30 SESJA III: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:30-13:30 SESJA IV: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:30-14:30 LUNCH

14:30-15:30 SESJA V: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:30-16:30 SESJA VI: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

19:00 IMPREZA INTEGRACYJNA

 

Sobota, 28 września 2019

8:30-9:30   SESJA VII: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

9:30-10:30 SESJA VIII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-12:00 SESJA IX: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:00-13:00 SESJA X: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:00-14:00 LUNCH

14:00-15:00 SESJA XI: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:00-16:00 SESJA XII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI