Program konferencji

Dzień 1
19 listopada 2021

Otwarcie Konferencji

gastroweekend
Ewa Małecka-Wojciesko
gastroweekend
Anita Gąsiorowska

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

Mleko w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – wróg czy przyjaciel? Prof. Jakub Fichna Optymalizacja leczenia biologicznego Prof. Grażyna Rydzewska Transplantacja mikrobioty jelitowej jako immunomodulacja. FMT w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit...
Read More
Elżbieta Czkwianianc
Teresa Starzyńska
Jarosław Biliński
gastroweekend
Jakub Fichna
gastroweekend
Grażyna Rydzewska

Sesja II: Z pamiętnika szalonego endoskopisty

Czy metodą EUS-RFA możemy małoinwazyjnie i radykalnie leczyć guzy trzustki? Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska Drenaż pod kontrolą endosonografii dużej, zakażonej pseudotorbieli trzustki u krytycznie chorego pacjenta Lek. Robert Staroń Guz...
Read More
Łukasz Durko
Artur Raiter
Robert Staroń
gastroweekend
Sławomir Kozieł
Aleksander Sowier
gastroweekend
Anna Wiechowska-Kozłowska

Sesja firmy Takeda

Leczenie biologiczne Sterydoterapia Seksualność wśród pacjentów z NChZJ

Sesja IV: Varia

Treatment of Wilson’s Disease patients Prof. Helena Cortez-Pinto Helicobacter Pylorii Prof. Anita Gąsiorowska  
Helena Cortez-Pinto
gastroweekend
Prof. Anita Gąsiorowska

Sesja V: Postępy w gastroenterologii

Transplantacja mikrobioty jelitowej – doświadczenia własne Dr Katarzyna Winter O metaplazji jelitowej w żołądku – nowe wytyczne Dr Ewa Walecka-Kapica  
gastroweekend
Ewa Walecka-Kapica
gastroweekend
Katarzyna Winter
Dzień 2
20 listopada 2021

Sesja VI: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

Badania wspomagane sztuczną inteligencją w gastroenterologii  Prof. Michał Kamiński Cholangioskopia w diagnostyce i leczeniu chorób dróg żółciowych i trzustki  Dr Marek Pazurek Podstawy naukowe prowadzenia skryningu raka jelita grubego Prof....
Read More
Marek Pazurek
gastroweekend
Michał Kamiński
gastroweekend
Jarosław Reguła
Michał Studniarek

Sesja VII: Częste problemy w gastroenterologii – część 1

IBS w erze pandemii COVID-19 Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska Choroba refluksowa – diagnostyka i postępowanie Dr hab. Anna Mokrowiecka Cywilizacyjna choroba uchyłkowa – jak postępować w pandemii  Prof. Grażyna Rydzewska
Anna Mokrowiecka
gastroweekend
Barbara Skrzydło-Radomańska
gastroweekend
Grażyna Rydzewska

Sesja VII: Częste problemy w gastroenterologii – część 2

Debata na temat: „Nic mi nie pomogło” czyli częste problemy w gastroenterologii: wzdęcia, ból w dołku podsercowym, pozaprzełykowy ból zamostkowy, obłożony język, odbijania, niewyjaśnione przewlekłe bóle, nawracające krwawienia, brak apetytu,...
Read More
Elżbieta Poniewierka
gastroweekend
Ewa Małecka-Wojciesko
gastroweekend
Jarosław Reguła
gastroweekend
Barbara Skrzydło-Radomańska
gastroweekend
Grażyna Rydzewska

Sesja VIII: Choroby wątroby

Błędy w postępowaniu w zdekompensowanej marskości wątroby Prof. Marek Hartleb Nowości w stłuszczeniowej chorobie wątroby Prof. Halina Cichoż-Lach
Halina Cichoż-Lach
gastroweekend
Marek Hartleb

Sesja IX: Choroby trzustki

Chylomikronemia w patogenezie i przebiegu ostrego zapalenia trzustki Prof. Anita Gąsiorowska Czy są szanse na łatwe i dostępne biomarkery raka trzustki? Prof. Ewa Małecka-Wojciesko Leczenie chirurgiczne raka trzustki Prof. Adam...
Read More
Ignacy Baumberg
Piotr Hogendorf
Adam Durczyński
gastroweekend
Ewa Małecka-Wojciesko
gastroweekend
Anita Gąsiorowska

Piątek, 27 września 2019

9:00-9:05 Otwarcie konferencji
                Prof. Ewa Małecka-Panas, Prof. Anita Gąsiorowska

9:05-10:15 SESJA I: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

10:15-11:15 SESJA II: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

11:15-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30 SESJA III: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:30-13:30 SESJA IV: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:30-14:30 LUNCH

14:30-15:30 SESJA V: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:30-16:30 SESJA VI: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

19:00 IMPREZA INTEGRACYJNA

 

Sobota, 28 września 2019

8:30-9:30   SESJA VII: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

9:30-10:30 SESJA VIII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-12:00 SESJA IX: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:00-13:00 SESJA X: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:00-14:00 LUNCH

14:00-15:00 SESJA XI: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:00-16:00 SESJA XII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI