Program konferencji

Dzień 1
19 listopada 2021

Recital Andrzeja Poniedzielskiego

Recital nie jest finansowany ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE
Dzień 2
20 listopada 2021

Sesja VI: Częste problemy w gastroenterologii – część 2

Debata na temat: „Nic mi nie pomogło” czyli częste problemy w gastroenterologii: wzdęcia, ból w dołku podsercowym, pozaprzełykowy ból zamostkowy, obłożony język, odbijania, niewyjaśnione przewlekłe bóle, nawracające krwawienia, brak apetytu,...
Read More

Piątek, 27 września 2019

9:00-9:05 Otwarcie konferencji
                Prof. Ewa Małecka-Panas, Prof. Anita Gąsiorowska

9:05-10:15 SESJA I: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

10:15-11:15 SESJA II: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

11:15-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30 SESJA III: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:30-13:30 SESJA IV: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:30-14:30 LUNCH

14:30-15:30 SESJA V: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:30-16:30 SESJA VI: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

19:00 IMPREZA INTEGRACYJNA

 

Sobota, 28 września 2019

8:30-9:30   SESJA VII: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

9:30-10:30 SESJA VIII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-12:00 SESJA IX: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:00-13:00 SESJA X: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:00-14:00 LUNCH

14:00-15:00 SESJA XI: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:00-16:00 SESJA XII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI