Program konferencji

Dzień 1
14 października 2022

Otwarcie Konferencji

Ewa Małecka-Wojciesko
gastroweekend
Anita Gąsiorowska

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

Przewodniczące: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Teresa Starzyńska Czy marihuana ma zastosowane u chorych na IBD Prof. Jakub Fichna Nowe programy leczenia biologicznego IBD-wstępne obserwacje, dystrybucja leczenia biologicznego w Polsce Prof....
Read More
Tomasz Brzozowski
Prof. Piotr Eder
Piotr Eder
Wojciech Marlicz
Renata Talar-Wojnarowska
gastroweekend
Jakub Fichna
gastroweekend
Grażyna Rydzewska

Sesja II: Z pamiętnika szalonego endoskopisty

Przewodniczący: Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska, Prof. Krystian Adrych Endoskopowe leczenie żylaków żołądka pod kontrolą EUS – krok po kroku Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska Wzloty i upadki podczas drenażu dróg żółciowych...
Read More
Marek Pazurek
Artur Raiter
Robert Staroń
gastroweekend
Sławomir Kozieł
Aleksander Sowier
gastroweekend
Anna Wiechowska-Kozłowska

Sesja III: Częste problemy w gastroenterologii część 1

Przewodniczące: Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska, Prof. Ewa Małecka-Wojciesko Nowe leki w farmakoterapii otyłości Prof. Leszek Czupryniak Panel dyskusyjny: Diety eliminacyjne Dieta, weganie, wegetarianie, problemy, suplementacja Prof. Leszek Czupryniak, Prof. Grażyna Rydzewska,...
Read More
Leszek Czupryniak
gastroweekend
Anita Gąsiorowska
gastroweekend
Ewa Walecka-Kapica
gastroweekend
Grażyna Rydzewska

Uroczystość z okazji nadania Nagrody im. Prof. I. Płanety-Małeckiej

Przedstawienie sylwetki Prof. Izabeli Płanety-Małeckiej Prof. Elżbieta Czkwianianc Laudacja i prezentacja dokonań Prof. Tomasza Brzozowskiego w gastroenterologii Prof. Maciej Gonciarz Wręczenie Nagrody przez przedstawicieli Kapituły Nagrody.
Dzień 2
15 października 2022

Sesja IV: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

Przewodniczący: Prof. Jarosław Reguła, Prof. Michał Studniarek Nowe zasady badan przesiewowych Prof. Jarosław Reguła Różnicowanie przewlekłych zapaleń trzustki w badaniach obrazowych Prof. Michał Studniarek Dyskusja
gastroweekend
Jarosław Reguła
Michał Studniarek

Sesja V: Częste problemy w gastroenterologii – część 2

Przewodniczące: Prof. Agnieszka Dobrowolska, Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło IBS w erze pandemii COVID-19 Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska Choroba refluksowa – nowości Prof. Anita Gąsiorowska Eozynofilowe zapalenie przełyku Prof. Zbigniew Bartuzi Mikroskopowe zapalenie...
Read More
Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz
Dorota Mańkowska-Wierzbicka
Zbigniew Bartuzi
Prof. Piotr Eder
Piotr Eder
Wojciech Marlicz
gastroweekend
Anita Gąsiorowska
gastroweekend
Barbara Skrzydło-Radomańska

Sesja VI: Choroby wątroby

Przewodniczący: Prof. Marek Hartleb, Prof. Halina Cichoż-Lach Choroba Wilsona – schorzenie o wielu obliczach Prof. Marek Hartleb Rak wątrobowokomórkowy – wytyczne Prof. Marek Hartleb Rak dróg żółciowych: nowości w diagnostyce...
Read More
Halina Cichoż-Lach
gastroweekend
Marek Hartleb

Sesja VII: Choroby trzustki

Przewodniczący: Prof. Adam Durczyński, Prof. Anita Gąsiorowska Zaburzenia endokrynne w raku trzustki, mechanizmy, implikacje kliniczne Dr Barbara Włodarczyk Diagnostyka i leczenie przewlekłego zapalenia trzustki Prof. Ewa Małecka-Wojciesko Leczenie chirurgiczne IPMN...
Read More
Piotr Hogendorf
Adam Durczyński
Ewa Małecka-Wojciesko
gastroweekend
Anita Gąsiorowska

Piątek, 27 września 2019

9:00-9:05 Otwarcie konferencji
                Prof. Ewa Małecka-Panas, Prof. Anita Gąsiorowska

9:05-10:15 SESJA I: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

10:15-11:15 SESJA II: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

11:15-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30 SESJA III: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:30-13:30 SESJA IV: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:30-14:30 LUNCH

14:30-15:30 SESJA V: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:30-16:30 SESJA VI: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

19:00 IMPREZA INTEGRACYJNA

 

Sobota, 28 września 2019

8:30-9:30   SESJA VII: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

9:30-10:30 SESJA VIII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-12:00 SESJA IX: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:00-13:00 SESJA X: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:00-14:00 LUNCH

14:00-15:00 SESJA XI: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:00-16:00 SESJA XII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI