Program konferencji

Dzień 1
14 października 2022

Otwarcie Konferencji

Ewa Małecka-Wojciesko
gastroweekend
Anita Gąsiorowska

Sesja I: Nieswoiste choroby zapalne jelit

Czy marihuana ma zastosowane u chorych na IBD Nowe programy leczenia biologicznego IBD-wstępne obserwacje, dystrybucja leczenia biologicznego w Polsce Mikrobiota w IBD Szczepienia u chorych na IBD – wytyczne Zmiany...
Read More

Sesja III: Panel dyskusyjny: Diety eliminacyjne

Diety eliminacyjne, weganie, wegetarianie, problemy, suplementacja

Sesja IV: Varia

Nowe leki w farmakoterapii otyłości Endoskopia bariatryczna Eozynofilowe zapalenie przełyku Mikroskopowe zapalenie jelit
Dzień 2
15 października 2022

Sesja V: Diagnostyka przewodu pokarmowego – nowości

Nowe zasady badań przesiewowych Różnicowanie przewlekłych zapaleń trzustki w badaniach obrazowych

Sesja VI: Częste problemy w gastroenterologii

IBS w erze pandemii COVID-19 Choroba refluksowa – nowości

Sesja VII: Choroby wątroby

Rak wątrobowokomórkowy – wytyczne Rak dróg żółciowych: nowości w diagnostyce i leczeniu

Sesja VIII: Choroby trzustki

Zaburzenie endokrynne w raku trzustki, mechanizmy, implikacje kliniczne Diagnostyka i leczenie przewlekłego zapalenia trzustki Leczenie chirurgiczne IPMN i guzów śluzowych trzustki Zaburzenia metaboliczne w raku trzustki

Piątek, 27 września 2019

9:00-9:05 Otwarcie konferencji
                Prof. Ewa Małecka-Panas, Prof. Anita Gąsiorowska

9:05-10:15 SESJA I: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

10:15-11:15 SESJA II: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

11:15-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30 SESJA III: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:30-13:30 SESJA IV: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:30-14:30 LUNCH

14:30-15:30 SESJA V: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:30-16:30 SESJA VI: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

19:00 IMPREZA INTEGRACYJNA

 

Sobota, 28 września 2019

8:30-9:30   SESJA VII: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

9:30-10:30 SESJA VIII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-12:00 SESJA IX: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

12:00-13:00 SESJA X: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

13:00-14:00 LUNCH

14:00-15:00 SESJA XI: Algorytm postępowania w wybranych jednostkach chorobowych
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

15:00-16:00 SESJA XII: Problemy metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI