Marek Hartleb

gastroweekend

Marek Hartleb

Biografia

Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Członek  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG-E) i Przewodniczący Sekcji Hepatologicznej PTG-E, Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTG-E w latach 2010-2014, Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2005-2008, obecny Przewodniczący Komisji Naukowej tego Wydziału, Członek Rady Naukowej czasopism: Przegląd Gastroenterologiczny, Wiadomości Lekarskie, Medycyna po Dyplomie, World Journal of Gastroenterology  i Na Ratunek.

Wszystkie wykłady

Sesja III: Cholangiopatie

27 września 2019
15:15 - 16:05