Sesja VIII: Na granicy chirurgii i gastroenterologii

Sesja VIII: Na granicy chirurgii i gastroenterologii

Przewodniczący Sesji: Elżbieta Poniewierka, Teresa Starzyńska, Mirosław Jarosz

→ Oś jelito-wątroba w gastroenterologii. Nowe implikacje w diagnostyce i terapii – Wojciech Marlicz

→ Leczenie otyłości – Mariusz Wyleżoł

→ Leczenie żywieniowe, niezabiegowe postępowanie w otyłości – Ewa Walecka – Kapica

→ Dyskusja