Sesja IV: Postępy w farmakoterapii

Sesja IV: Postępy w farmakoterapii

Przewodniczący Sesji: Grażyna Rydzewska, Jarosław Reguła, Wojciech Marlicz

→ Leczenie biologiczne NCHZJ – Grażyna Rydzewska

→ Dyspepsja – leczenie – Andrzej Dąbrowski

→ Osiągnięcia polskiego Programu Badań Przesiewowych RJG – Jarosław Reguła

→ Dyskusja