Sesja II: Problemy farmakoterapii

gastroweekend
27 września 2019
13:15 - 14:05

Sesja II: Problemy farmakoterapii

Przewodniczący Sesji: Halina Cichoż-Lach, Krystian Adrych

→ Powikłania leczenia antykoagulacyjnego – Tomasz Marek

→ Zapalenia jelit: eozynofilowe, infekcyjne, polekowe – Maria Kłopocka

→ Dyskusja