Program

Dzień 1
27 września 2019

Otwarcie Konferencji

gastroweekend
Ewa Małecka-Panas
gastroweekend
Anita Gąsiorowska

Sesja I: Algorytmy

Przewodniczący Sesji: Grażyna Rydzewska, Marek Hartleb → Zespół jelita drażliwego – wytyczne PTG – Barbara Skrzydło-Radomańska → Przewlekłe zapalenie trzustki – wytyczne PKT – Grażyna Rydzewska → Rak trzustki –...
Czytaj więcej
gastroweekend
Katarzyna Winter
gastroweekend
Barbara Skrzydło-Radomańska
gastroweekend
Grażyna Rydzewska

Sesja II: Problemy farmakoterapii

Przewodniczący Sesji: Halina Cichoż-Lach, Krystian Adrych → Powikłania leczenia antykoagulacyjnego – Tomasz Marek → Zapalenia jelit: eozynofilowe, infekcyjne, polekowe – Maria Kłopocka → Dyskusja
gastroweekend
Maria Kłopocka
Tomasz Marek
14:05 - 15:15

Przerwa na kawę i lunch

Sesja III: Cholangiopatie

Przewodniczący Sesji: Marek Hartleb, Michał Studniarek → Badania obrazowe w cholangiopatiach – Michał Studniarek → Cholangiopatie – Marek Hartleb → Dyskusja
Michał Studniarek
gastroweekend
Marek Hartleb
16:05 - 16:35

Przerwa kawowa

Sesja IV: Postępy w farmakoterapii

Przewodniczący Sesji: Grażyna Rydzewska, Jarosław Reguła, Wojciech Marlicz → Leczenie biologiczne NCHZJ – Grażyna Rydzewska → Dyspepsja – leczenie – Andrzej Dąbrowski → Osiągnięcia polskiego Programu Badań Przesiewowych RJG –...
Czytaj więcej
gastroweekend
Jarosław Reguła
gastroweekend
Andrzej Dąbrowski
gastroweekend
Grażyna Rydzewska
Dzień 2
28 września 2019

Sesja V: Z pamiętnika szalonego endoskopisty

Przewodniczący Sesji: Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Jerzy Gil, Tomasz Marek → Żylaki żołądka – leczenie pod kontrolą EUS – Anna Wiechowska – Kozłowska → ESG w postępowaniu po nieskutecznych zabiegach chirurgicznych – Aleksander...
Czytaj więcej
gastroweekend
Sławomir Kozieł
Aleksander Sowier
Ewa Nowakowska-Duława
gastroweekend
Michał Kamiński
gastroweekend
Anna Wiechowska-Kozłowska

Sesja VI: Choroby trzustki

Przewodniczący Sesji: Marek Durlik, Stanisław Głuszek, Tomasz Mach → The role of genetic studies in pancreatic diseases – Federico Canzian → Antybiotykoterapia w OZT – Anita Gąsiorowska
gastroweekend
Anita Gąsiorowska
11:25 - 11:55

Przerwa na kawę

Sesja VII: Postępy w gastroenterologii

Przewodniczący Sesji: Elżbieta Czkwianianc, Ewa Małecka-Panas, Agata Mulak → What is invasion in gastric neoplasia? – Michael Vieth → Rozpoznanie i leczenie choroby trzewnej – Grzegorz Oracz → Gastrointestinal lymphomas...
Czytaj więcej
gastroweekend
Jakub Fichna
Tamara Matysiak-Budnik
Grzegorz Oracz
Michael Vieth

Sesja VIII: Na granicy chirurgii i gastroenterologii

Przewodniczący Sesji: Elżbieta Poniewierka, Teresa Starzyńska, Mirosław Jarosz → Oś jelito-wątroba w gastroenterologii. Nowe implikacje w diagnostyce i terapii – Wojciech Marlicz → Leczenie otyłości – Mariusz Wyleżoł → Leczenie żywieniowe,...
Czytaj więcej
Wojciech Marlicz
Ewa Walecka-Kapica
gastroweekend
Mariusz Wyleżoł
14:20 - 15:30

Lunch i kawa